Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Больбух Юлія Миколаївна. Кремнійгідридні групи поверхні кремнезему в реакціях гідросилілювання та полімеризації олефінів : к.х.н. : спец.. 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні : захищена 2004-12-16; . Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – , 0404U004779.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02