Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Рубан Надія Владиславівна. Взаємозв'язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі : к.б.н. : спец.. 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин : захищена 2005-04-20; . Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України. – , 0405U001648.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14