Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Киріченко Аліна Володимирівна. Порівняльна гігієнічна оцінка використання на сільськогосподарських культурах різних форм препаратів на основі металаксилу-М : к.мед.н. : спец.. 14.02.01 - Гігієна : захищена 2005-04-21; . Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – , 0405U001779.
Знайдено 1 документів
Поширити