Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Тесарівська Уляна Іванівна. Фізіолого-морфологічна оцінка дії натрієвмісних препаратів. : к.вет.н. : спец.. 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин : захищена 2005-04-21; . Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок. – , 0405U001993.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14