Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кириченко Інна Михайлівна. Нормативні показники гемодинаміки у підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла : к.мед.н. : спец.. 14.03.03 - Нормальна фізіологія : захищена 2005-05-11; . Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ,кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб. – , 0405U002014.
Знайдено 1 документів
Поширити