Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гробова Вікторія Павлівна. Парламентаризм Німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2005-05-28; . Національний університет внутрішніх справ. – , 0405U002899.
Знайдено 1 документів
Поширити