Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бугрій Володимир Станіславович. Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах Північно-Східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2006-01-17; . Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – , 0406U000486.
Знайдено 1 документів
Поширити