Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Родіонова Валерія Львівна. Ферментативна активність і морфокінетичні властивості сперміїв людини до і після низькотемпературного консервування. : к.мед.н. : спец.. 14.01.35 - Кріомедицина : захищена 2006-01-24; . Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. – , 0406U000590.
Знайдено 1 документів
Поширити