Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Філіппова Тетяна Михайлівна. 1. Епістемологічні засади формування поняття розвитку в науках про культуру (В. Дільтей, Баденська школа, М. Вебер). : к.філос.н. : спец.. 17.00.01 - Теорія та історія культури : захищена 2006-02-15; . Харківська державна академія культури. – , 0406U000758.
Знайдено 1 документів
Поширити