Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Романов Олексій Васильович. Ресурсозберігаюча технологія вирощування насіння буряка столового. : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.14 - Насінництво : захищена 2006-02-09; . Інститут овочівництва і баштанництва УААН. – , 0406U000760.
Знайдено 1 документів
Поширити