Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Цюкало Людмила Євгенівна. Іммобілізовані на поверхні кремнезему фталексони - твердофазні реагенти для сорбційно-спектрофотометричного і візуального тест-визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42-. : к.х.н. : спец.. 02.00.02 - Аналітична хімія : захищена 2006-02-27; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0406U000887.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02