Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шкуткова Олена Валеріївна. Сорбція іонів важких металів на гідроксилапатиті та його модифікованих формах : к.х.н. : спец.. 02.00.11 - Колоїдна хімія : захищена 2006-04-27; . Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України. – , 0406U001800.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-23