Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лигирда Наталія Федорівна. Обґрунтування комплексного органозберігаючого лікування цервікальних інтраепітеліальних неоплазій та початкового раку шийки матки у пацієнток молодого віку : к.мед.н. : спец.. 14.01.07 - Онкологія : захищена 2006-04-19; . Інститут онкології АМН України. – , 0406U001894.
Знайдено 1 документів
Поширити