Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Рибачук Лариса Миколаївна. Синтез, властивості, будова координаційних сполук Ru(III) з гідразонами саліцилового альдегіду. : к.х.н. : спец.. 02.00.01 - Неорганічна хімія : захищена 2006-05-18; . Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України. – , 0406U002078.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25