Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гаврилюк Тетяна Вікторівна. Філософсько-релігієзнавчий аналіз еволюції уявлень про надприродне в конфесійних виявах релігії. : к.філос.н. : спец.. 09.00.11 - Релігієзнавство : захищена 2006-05-12; . Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – , 0406U002162.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19