Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Аскерова Ірина Аліївна. Семантичне поле назв емоційно-афективних станів у польській мові : к.філол.н. : спец.. 10.02.03 - Слов'янські мови : захищена 2006-05-25; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0406U002194.
Знайдено 1 документів
Поширити