Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Вілюжаніна Тетяна Анатоліївна. Динаміка ціннісно-смислової сфери особистості в процесі професійного становлення майбутніх. : к.психол.н. : спец.. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія : захищена 2006-05-24; . Інститут психології ім. Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України. – , 0406U002216.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25