Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Васецький Вячеслав Юрійович. Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі. : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2006-05-26; . Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – , 0406U002272.
Знайдено 1 документів
Поширити