Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Аріфов Михайло Борисович. Адаптивність сортів і селекційних ліній озимої м якої пшениці у зв язку із строками сівби : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.05 - Селекція і насінництво : захищена 2006-05-26; . Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – , 0406U002286.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-18