Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Глєбов Андрій Борисович. Розроблення методів контролю бурякоцукрового виробництва за вмістом токсичних елементів в сировині, напівпродуктах та продукції : к.т.н. : спец.. 05.18.05 - Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння : захищена 2006-05-31; . Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості. – , 0406U002349.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-24