Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кобиш Антоніна Іванівна. Особливості пребігу стресу різного походження в корів залежно від типу вищої нервової діяльності : к.вет.н. : спец.. 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин : захищена 2006-05-31; . Національний аграрний університет України. – , 0406U002459.
Знайдено 1 документів
Поширити