Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Саломахіна Світлана Олександрівна. Комплексна технологія утилізації некондиційних продуктів виробництва концентрованої азотної кислоти : к.т.н. : спец.. 05.17.01 - Технологія неорганічних речовин : захищена 2006-05-25; . Закрите акціонерне товариство "Сєвєродонецьке об"єднання Азот". – , 0406U002488.
Знайдено 1 документів
Поширити