Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Даніл'ян Вадим Олегович. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз) : к.філос.н. : спец.. 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії : захищена 2006-06-08; . Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – , 0406U002964.
Знайдено 1 документів
Поширити