Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Жарковська Інна Валеріївна. Семантичні та функціональні особливості англомовних номінацій конфлікту : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2007-12-19; . Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – , 0408U000160.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02