Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Крумаленко Михайло Васильович. Правове становище населення на українських землях у XIV – XVI ст.ст.: детермінація релігійною політикою держави : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2007-12-22; . Одеська національна юридична академія. – , 0408U000168.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-22