Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Франко Оксана Богданівна. Семантичні та прагматичні параметри спонукального дискурсу (на матеріалі німецькомовних художніх творів ХХ ст.) : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2008-01-24; . Київський національний лінгвістичний університет. – , 0408U000419.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02