Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кривець Світлана Василівна. Формування пошуково-інформаційної компетентності майбутніх учителів у процесі роботи зі словниково-довідниковою літературою. : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2009-03-19; . Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – , 0409U001516.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02