Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лавриненко Олександр Олександрович. Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському та українському публіцистичному дискурсі : к.філол.н. : спец.. 10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство : захищена 2009-04-14; . Київський міжнародний університет. – , 0409U001707.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02