Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шаповалова Світлана Михайлівна. Удосконалення планування затрат машинобудівного підприємства. : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2009-03-26; . Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – , 0409U001722.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-23