Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бойко Ярослав Іванович. Структура вбирного комплексу сірого лісового ґрунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.03 - Агроґрунтознавство і агрофізика : захищена 2009-04-10; . ННЦ "Інститут землеробства УААН". – , 0409U001794.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02