Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Музичко Людмила Володимирівна. Особистісні чинники формування індивідуального стилю учіння у студентів економічних спеціальностей. : к.психол.н. : спец.. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія : захищена 2009-04-17; . ДВНЗ Університет менеджменту освіти Академії педагогічних наук України. – , 0409U001845.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-25