Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Науменко Григорій Григорійович. Освіта як системний чинник формування екологічної культури майбутніх вчителів : к.філос.н. : спец.. 09.00.10 - Філософія освіти : захищена 2009-04-03; . Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – , 0409U002036.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-29