Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бортняк Наталія Володимирівна. Стан гуморальних регуляторних субстанцій у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматичними та природженими вадами серця. : д.мед.н. : спец.. 14.01.12 - Ревматологія : захищена 2009-04-16; . Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – , 0409U002212.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02