Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Онищенко Олена Володимирівна. Ремоделювання і динаміка систолічної функції лівих камер серця та клініко-функціонального стану хворих з кардіомегалією і хронічною серцевою недостатністю різного ґенезу на фоні довготривалої синдромальної фармакотерапії. : к.мед.н. : спец.. 14.01.11 - Кардіологія : захищена 2009-04-28; . Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України. – , 0409U002238.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02