Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Крантовська Олена Миколаївна. Міцність, тріщиностійкість та деформативність приопорних ділянок нерозрізних залізобетонних балок : к.т.н. : спец.. 05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди : захищена 2010-01-26; . Одеська державна академія будівництва та архітектури. – , 0410U000281.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-13