Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Слончак Андрій Миколайович. Клітиноспецифічні особливості регуляції транскрипції гена глутатіон S-трансферази Р1 людини : к.б.н. : спец.. 03.00.03 - Молекулярна біологія : захищена 2010-01-26; . Інститут молекулярної біології і генетики. – , 0410U000291.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28