Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гайдулін Олександр Олександрович. Зближення контрактного права країн - членів ЄС: основні засоби та напрями : к.ю.н. : спец.. 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право : захищена 2010-01-29; . Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України. – , 0410U000292.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25