Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лаас Наталія Олександрівна. . Проблеми соціальної історії України другої половини 40-х - середини 1960-х рр. ХХ ст. в англомовній історіографії. : к.і.н. : спец.. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни : захищена 2010-01-29; . Інститут історії України. – , 0410U000378.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14