Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Вітюк Надія Василівна. Синтез та фізико-хімічні властивості золь-гель плівок TiO2/ZrO2/SiO2, модифікованих наночастинками золота та срібла : к.х.н. : спец.. 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні : захищена 2010-02-11; . Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – , 0410U000400.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15