Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кадук Олександр Володимирович. Відмовостійкі багаторозрядні АЦП і ЦАП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю : к.т.н. : спец.. 05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти : захищена 2010-02-26; . Вінницький національний технічний університет. – , 0410U000578.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28