Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Рудницька Ольга Павлівна. Правове регулювання гарантійних виплат у трудовому праві : к.ю.н. : спец.. 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення : захищена 2010-03-05; . Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – , 0410U000640.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25