Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Горічок Ігор Володимирович. Термодинаміка і кристалохімія точкових дефектів у бездомішкових та легованих галогенами (Cl, Br, I) кристалах кадмій телуриду : к.х.н. : спец.. 02.00.21 - Хімія твердого тіла : захищена 2010-02-26; . Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – , 0410U000781.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-28