Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гуренкова Ольга Володимирівна. Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту в умовах кредитно-модульної системи навчання. : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-01-20; . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – , 0410U001190.
Знайдено 1 документів
Поширити