Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гураленко Наталія Анатоліївна. Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект : к.ю.н. : спец.. 12.00.12 - Філософія права : захищена 2010-01-22; . Львівський державний університет внутрішніх справ. – , 0410U001207.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25