Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Турчин Олена Андріївна. Оперативна корекція деформацій стопи у хворих на спадкову моторно-сенсорну нейропатію : к.мед.н. : спец.. 14.01.21 - Травматологія та ортопедія : захищена 2010-01-26; . Державна установа "Інститут травматології та ортопедії АМН України".. – , 0410U001238.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-18