Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шпак Ярослав Володимирович. Діастолічна серцева недостатність: клініко-етіологічні та морфо-функціональні особливості, роль імунної активації, ефективність терапії інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту при довготривалому спостереженні : к.мед.н. : спец.. 14.01.11 - Кардіологія : захищена 2010-01-26; . Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – , 0410U001279.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-19