Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Штереверя Альона Володимирівна. Формування збалансованої системи показників оцінки діяльності підприємства : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2010-01-21; . Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – , 0410U001312.
Знайдено 1 документів
Поширити