Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Декіна Світлана Сергіївна. Іммобілізація протеолітичних ферментів та білків на полімерних носіях : к.б.н. : спец.. 03.00.20 - Біотехнологія : захищена 2010-02-19; . Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О.В.Богатського НАН України. – , 0410U001393.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25