Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Колесныченко Вадим Васильович. Принципи права Європейського Союзу: загальнотеоретичне дослідження : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2010-02-06; . Одеська національна юридична академія. – , 0410U001416.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15