Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бойчук Ірина Дмитрівна. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі : к.пед.н. : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2010-02-16; . Житомирський державний університет імені Івана Франка. – , 0410U001452.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25